Klantenservice:
0168-393200
Deutsch? Klicken Sie hier!

Soorten zout

In het dagelijks spraakgebruik wordt met zout meestal natriumchloride bedoeld, maar in de chemie wordt het woord in veel bredere zin gebruikt.

Zout is een chemische verbinding tussen positieve en negatieve ionen. Het is een vaste stof waarin de ionen in een vast kristalrooster zijn gerangschikt. Natriumchloride is een verbinding tussen het positieve natrium-ion (Na+) en het negatieve chloride-ion (Cl-) met de formule NaCl.

In onze branche spreken wij over het zout natriumchloride. Naar wijze van productie onderscheiden we drie soorten zout. Zo kennen wij steenzout, zeezout en vacuümzout. Echter al het in Europa geproduceerde zout vindt zijn oorsprong in de zee. Het wordt gemaakt direct van zeewater, of gewonnen uit onderaardse zoutlagen.

Steenzout
Dit zout wordt gewonnen uit de onderaardse zoutlagen door middel van traditionele mijnbouw. Steenzout wordt uitgebroken uit de zoutafzettingen onder de grond en vervolgens door gangenstelsels met transportsystemen naar de oppervlakte gebracht voor verdere bewerking.

Zeezout
Zeezout wordt verkregen door de natuurlijke verdamping van zeewater door de zon. Het zeewater wordt opgeslagen in zoutpannen of bekkens. In de pannen laat men het water door de hitte verdampen, totdat er uiteindelijk een laagje zeezout op de bodem achterblijft. De belangrijkste voorwaarde voor zeezoutwinning is voldoende zon om verdamping mogelijk te maken.

Vacuümzout
Vacuümzout wordt gewonnen door middel van oplosmijnbouw. Water wordt door een leiding in de zoutlaag gepompt. Het zout lost op en de verzadigde oplossing (pekel) wordt teruggebracht naar de oppervlakte. De pekel wordt gezuiverd en ingedampt. Het resulterende natte zout wordt vervolgens gecentrifugeerd en gedroogd.

.