Klantenservice:
0168-393200
Deutsch? Klicken Sie hier!

Over zout

Het zout dat wij nu gebruiken is een natuurproduct van een proces dat vele miljoenen jaren geleden plaatsvond in een tijd dat er nog geen milieuvervuiling was.

Waar komt ons zout vandaan? Deze vraag kan op meerdere wijzen worden beantwoord. De zogenaamde drempel-theorie van de geoloog Ochsenius is echter de meest waarschijnlijke verklaring.

Meer dan 250 miljoen jaar geleden in de Zechsteinperiode bestonden grote delen van Centraal Europa uit een binnenzee die grotendeels was afgesneden van de open oceaan door ondiepe zee-engtes, zogenaamde drempels.

In deze tijd heerste er in onze regionen een woestijnachtig klimaat zodat door de sterke zonnestraling het water van de binnenzee verdampte. Het zoutgehalte van het water nam toe tot het niveau dat de opgeloste mineralen uitkristalliseerden en dichte lagen van natriumchloride en andere mineralen vormden. Zo ontstonden, soms tot honderden meters dik, afzettingen van deze mineralen. Deze afzettingen werden door verdere geologische ontwikkelingen bedekt door ondoorlaatbare lagen aarde. Deze aarde vormde een natuurlijke bescherming zodat wij in onze tijd kunnen beschikken over puur en schoon zout.

.