Klantenservice:
0168-393200
Deutsch? Klicken Sie hier!

Eurosalt Duurzaam Wegenzout

Bio-Zout WegenzoutEurosalt Duurzaam Wegenzout is een 100% duurzaam wegenzout afkomstig uit de vervaardiging van biobrandstof. Het unieke en innovatieve productieproces is als volgt: ruwe glycerine, een restproduct van de productie van biodiesel, wordt vervaardigd tot bio-methanol. Het maximale energie potentieel wordt dus bereikt en daarmee tevens een substantiële reductie in CO2 uitstoot!

Met Eurosalt Duurzaam Wegenzout dragen we bij aan een schonere wereld. Steeds meer bedrijven en overheidsinstanties zien dat ze een verschil kunnen maken door duurzaam in te kopen. Waren we begin jaren 80 de eerste kwaliteitsleverancier van steenzout in Nederland, nu zijn 30 jaar later opnieuw de eerste met duurzaam wegenzout. Eurosalt Duurzaam Wegenzout draagt bij aan een CO2 reductie en een schoner klimaat. 

Duurzaam inkoopbeleid

Van overheidsinstanties wordt inmiddels verlangd te streven naar een 100% duurzaam inkoopbeleid. Iedere organisatie kijkt daarbij naar de zogenoemde ‘CO2-Prestatieladder’ en streeft men in alle geledingen van organisaties naar duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen. Aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987.

Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig; grondstoffen kunnen op raken; en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen.  

Door als gemeente of provincie het goede voorbeeld te geven en zelf duurzaam in te kopen, krijgt de markt voor duurzame producten een stevige impuls. Tevens wordt een duurzaam inkoopbeleid sociaal erg goed gedragen door de bevolking.

Denk vooruit! Denk aan de toekomst… Koop nu 100 % duurzaam wegenzout! Wij denken graag mee om uw inkoopproces te verbeteren!

Meer informatie

Indien u meer informatie of een offerte wenst te ontvangen, vernemen we het uiteraard graag. Tel: 0168-393200

.